December 06, 2023

ASIMAR ฟอร์มแรง คว้างานต่อเรือของกองทัพเรือ มูลค่า 885 ลบ. ย้ำความเชื่อมั่น ดีมานด์ราชการหนุน

September 26, 2023 128

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR  ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือไทย (ทร.) ในการต่อสร้างเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ให้แก่กองทัพเรือ โดยมีพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างสร้างเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์จำนวน 1 ลำ ความยาวตลอดลำ 60.00 เมตร ความกว้าง 13.30 เมตร มูลค่า 885 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณประจำปี 2566 - 2568 ซึ่งนับเป็นเรือลำที่สองที่ทาง ASIMAR ได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากกองทัพเรือให้เป็นอู่เรือในประเทศที่สร้างเรือเพื่อใช้ในราชการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ ลำนี้จะทดแทน ร.ล.สุริยะ ที่จะปลดระวางประจำการ เพื่อให้ ทร. มีขีดความสามารถในการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย สนับสนุนการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลด้านอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ส่งกำลังบำรุงให้แก่หน่วยต่างๆ ของ ทร. ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล หรือในทะเล และสนับสนุนกิจอื่นๆ ที่ได้รับการร้องขอได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดของสมาคมจัดชั้นเรือที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของโครงสร้างตัวเรือ ข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางทะเล ข้อกำหนดของอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางทะเล (Safety of Life at Sea: SOLAS) ข้อกำหนดด้านการอยู่อาศัยของกำลังพลบนเรือ (Guide for Crew Habitability on Ship) รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การออกแบบตัวเรือ และการสร้างเรือเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และได้มาตรฐานในทุกมิติ

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจกว่า 40 ปี ASIMAR เป็นอู่เรือที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDGs) โดยการค้นคว้านวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงานให้มีความทันสมัย ลดการใช้พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าเข้าประมูลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทก็ยังมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ ลดการใช้พลังงาน เร่งศึกษาและพัฒนาการใช้พลังงานแบบทางเลือก โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนางานต่อเรือเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต

X

Right Click

No right click