February 26, 2024

วิมุต ฉลองครบรอบ 5 ปี คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิตคลอง 3

November 25, 2023 547

มุ่งมั่นส่งเสริมการดูแลสุขภาพผ่านแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว

ด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพของผู้คนด้วยบริการรักษาพยายาบาลตามมาตรฐานระดับสากล และบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกด้วยแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลวิมุต จัดกิจกรรมมอบบริการตรวจสุขภาพ ในงาน Baanmhor ViMUT 5th  Anniversary” ฉลองครบรอบ 5 ปี คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิตคลอง 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักสุขภาพและผู้สูงวัยในย่านรังสิตมาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อรับบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนฟังบรรยายใน 4 หัวข้อเพื่อสุขภาพจากแพทย์และนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ พร้อมรับของขวัญพรีเมียม และสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพเฉพาะทางได้ในราคาโปรโมชัน

กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จของคลินิกบ้านหมอวิมุต ยังมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกระจายบริการและยกระดับคุณภาพชีวิตเชิงรุกที่โรงพยาบาลวิมุตมุ่งมั่นดำเนินการมาตลอดระยะเวลาหลายปี

พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวในงาน Baanmhor ViMUT 5th  Anniversary ว่า “คลินิกบ้านหมอวิมุต คือหนึ่งในแผนงานเพื่อการยกระดับบริการสาธารณสุขในประเทศไทยของโรงพยาบาลวิมุต โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระจายบริการสุขภาพไปสู่ชุมชนต่างๆ และลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน ผ่านการนำเสนอบริการด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดผู้ชำนาญการ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยด้วยบริการชั้นเลิศบนมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลวิมุต  นอกจากนี้ เรายังเน้นย้ำถึงการดูแลสุขภาพเชิงรุกด้วยการนำเสนอบริการเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพสำหรับคนทุกเพศทุกวัย เสมือนมีแพทย์ประจำบ้านที่คอยดูแลทุก ๆ คนอย่างใกล้ชิด โดยเรามีแผนการขยายเครือข่ายคลินิกบ้านหมอวิมุตให้ครอบคลุมในพื้นที่อื่น ๆ มากขึ้น เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในภาพรวมให้ดีขึ้น และลดภาระงานบริการสาธารณสุขของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม”

งาน Baanmhor ViMUT 5th Anniversary” มอบบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจสรีระร่างกายเบื้องต้น บริการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม รวมถึงงานบรรยายสุขภาพใน 4 หัวข้อที่น่าสนใจโดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ได้แก่ 1. สุขภาพดีรับต้นปี กับ 5  วิธีป้องกันสมองเสื่อม 2. ตรวจสุขภาพ... ควรตรวจอะไรบ้าง? 3. วัคซีนในผู้ใหญ่ และ 4. ลดปวดด้วยตัวเรา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากในการปูความรู้พื้นฐานเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย อาทิ การปรับท่วงท่าในการนั่งทำงานหรือการยกสิ่งของหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมถึงท่าออกกำลังกายยืดเหยียดที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง ไปจนถึงวัคซีนพื้นฐานทั้ง 8 ชนิดที่ควรฉีดในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ 1) ไข้หวัดใหญ่ 2) คอตีบ/ไอกรน/บาดทะยัก 3) หัด/หัดเยอรมัน/คางทูม 4) อีสุกอีใส 5) HPV 6) ไวรัสตับอักเสบบี 7) นิวโมคอคคัส 8) งูสวัด เพื่อป้องกันโรคที่มีความเสี่ยงสูงและการเจ็บป่วยรุนแรงที่ยากต่อการรักษาในอนาคต

ภายในงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับชุดของขวัญพรีเมียมและสามารถเลือกซื้อแพ็กเก็จการตรวจและรักษาโรคเฉพาะทางได้ในราคาพิเศษสุด พร้อมรับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และผู้ชำนาญการอย่างใกล้ชิด โดยโรงพยาบาลวิมุตและสถานบริการทางการแพทย์ในเครือยังมีแผนการจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมส่งเสริมสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และสร้างสรรค์สังคมของคนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

X

Right Click

No right click