กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมมือกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของโลกเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางธุรกิจครั้งสำคัญกับศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National Innovation Center หรือ NIC) เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศเวียดนามให้สามารถเติบโตก้าวไกลในระดับสากล

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางของกรุงศรี เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่การเป็น Innovative Bank พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนสถาบันการเงินให้เติบโตก้าวไกลในระดับภูมิภาค ขณะที่เวียดนามเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมุ่งให้การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง กรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศดิจิทัลผ่านการสนับสนุนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่และอุตสาหกรรมสายเทคต่าง ๆ ในเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่พวกเขากำลังเติบโต”

นายมาซาโอะ โคจิมะ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าส่วนภูมิภาคประจำประเทศเวียดนาม ธนาคาร เอ็มยูเอฟจี จำกัด (MUFG Bank) กล่าวว่า “MUFG Bank ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันเวียดนามสู่เวทีโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ มาโดยตลอด ซึ่งจากการสำรวจโดย JETRO พบว่าในปีที่ผ่านมามีนักลงทุนจากญี่ปุ่นให้ความสนใจในการลงทุนกับเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพ และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามได้อย่างแน่นอน”

นายอู ค็อก ฮุย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนาม  (Vietnam National Innovation Center หรือ NIC) กล่าวว่า “NIC มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรุงศรีและ MUFG ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและนักลงทุนจากประเทศไทยและญี่ปุ่นที่ต้องการลงทุนในธุรกิจสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเวียดนามให้รุดหน้าและตอบโจทย์ตลาดในระดับสากล ขณะเดียวกัน เราพร้อมให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพจากประเทศไทย ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศอื่น ๆ ที่กำลังมองหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามอีกด้วย”

การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายบุนเซอิ โอคุโบะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายอู ค็อก ฮุย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนาม (NIC) นายมาซาโอะ โคจิมะ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าส่วนภูมิภาคประจำประเทศเวียดนาม ธนาคารเอ็มยูเอฟจี จำกัด (MUFG Bank) นายโนบูทาเกะ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็มยูเอฟจี อินโนเวชัน พาร์ทเนอร์ (MUIP) และนายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ร่วมลงนาม โดยมีระยะเวลาของแผนการดำเนินงานใน 5 ปี ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่

  • การส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพเวียดนามในระดับสากลผ่านเครือข่ายที่แข็งแกร่งของกรุงศรีและ MUFG
  • การแบ่งปันความรู้ และแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพในเวียดนามผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยกรุงศรีฟินโนเวต และ MUFG อาทิ โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ (Accelerator Program) เป็นต้น
  • การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพในเวียดนาม ไทย ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศอื่น ๆ เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจ รวมทั้งโอกาสการลงทุนในระดับสากล
  • การสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มดาต้าและข้อมูล ที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการของธุรกิจสตาร์ทอัพในเวียดนาม และด้านอื่น ๆ ของ NIC

“ด้วยความเชี่ยวชาญของกรุงศรีและเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ MUFG เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในเวียดนามได้เป็นอย่างดี และเราพร้อมที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเวียดนามให้เติบโตก้าวหน้าผ่านความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง สู่การเติบโตในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายยามาโตะ กล่าวทิ้งท้าย

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) มอบความฟินคูณสอง เมื่อสมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN ผ่าน KMA krungsri app ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และมีการชำระค่างวดสินเชื่อสถานะปกติ รับสิทธิ์ 2 ต่อ

  • ต่อที่ 1 รับเงินคืน (Cash Back) จำนวน 1,000 บาท
  • ต่อที่ 2 รับคะแนน Krungsri GIFT จำนวน 20 GIFTs สามารถแลกรับสิทธิพิเศษและ/หรือของกำนัลได้

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/personal/krungsri-ifin 

*ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร

ได้รับแรงสนับสนุนจากธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในต่างประเทศ และกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พัฒนาเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลเพื่อลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คว้า 3 รางวัลนวัตกรรมการเงินยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ก้าวล้ำไปพร้อมกับความต้องการของลูกค้าธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ กรุงศรีไม่หยุดนิ่งแค่การให้บริการในประเทศ แต่ได้ขยายพื้นที่ให้บริการไปในต่างประเทศอีกด้วย

นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ Experience First โดยผนวกนวัตกรรมและความสามารถในการเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของลูกค้า เพื่อออกแบบโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย และการทำ E2E Digital Transformation จนสามารถคว้าสามรางวัลอันทรงเกียรติด้านนวัตกรรมการเงินมาได้”

ทั้งนี้สามรางวัลแห่งความสำเร็จ ด้านเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลเพื่อลูกค้าธุรกิจ ประกอบด้วย

  1. Thailand Domestic Technology & Operations Bank of the Year จาก The ABF Wholesale Banking Awards 2023
  2. The Innovative Deal of the Year จาก The ABF Corporate & Investment Banking Awards 2023
  3. Best SME Mobile Banking Service Initiative จาก Global SME Banking Innovation Awards 2023 by The Digital Banker

กรุงศรีเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีต้องออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สามารถยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้นได้ เช่น วันนี้ลูกค้าองค์กรสามารถเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนผ่านผลิตภัณฑ์ Krungsri iPro ได้โดยไม่ต้องไปสาขา และไม่ว่าลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กที่ทำธุรกิจคนเดียวไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ก็สามารถทำธุรกรรมบนดิจิทัลแบงก์กิ้งเพื่อธุรกิจอย่าง Krungsri Biz Online ได้ครบครันในที่เดียว และด้วยความแข็งแกร่งในการเป็นบริษัทในเครือการเงินระดับโลก MUFG จึงสนับสนุนให้ลูกค้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Regional Expansion & Connectivity โดยพัฒนาโซลูชันให้ลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ กับการสร้างประสบการณ์การใช้งานเดียวกันกับ Krungsri Biz Online ไปเป็น Krungsri Internet Banking Laos แพลตฟอร์มดิจิทัลแบงก์กิ้งเพื่อลูกค้าธุรกิจใน สปป.ลาว

การคว้าสามรางวัลด้านเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา เป็นการการันตีว่าการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงินเพื่อลูกค้าธุรกิจของกรุงศรีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในปี 2567 นี้เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ส่งสองผลิตภัณฑ์เงินฝาก เพิ่มทางเลือกการออมและโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ประกอบด้วย “เงินฝากประจำพิเศษ สกุลเงิน USD” แบบระยะเวลาฝาก 6 เดือน และ 9 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.2% ต่อปี และบัญชีเงินฝาก “กรุงศรี มีแต่ได้ ออนไลน์” ที่ปรับขยายเพดานเงินฝากสูงขึ้นเป็น 2 ล้านบาท รับดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี

นางสาวกมลวรรณ อิ่มฤทัยเจริญโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์การลงทุนและผลิตภัณฑ์ลูกค้ารายย่อย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กรุงศรีมุ่งเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการออมเงินให้กับลูกค้า โดยสำหรับฝากประจำพิเศษ สกุลเงิน USD เหมาะสำหรับลูกค้าที่รับเงินลงทุนจากต่างประเทศมา หรือถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่ และมองหาโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูง มีความแน่นอน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษประเภท 6 เดือน และ 9 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.1% ต่อปี และ 5.2% ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่ กรุงศรี มีแต่ได้ ออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากได้ผลตอบแทนที่ดีและไม่ต้องการเสี่ยงกับการลงทุนในตลาดที่ยังคงมีความผันผวน การนำเงินมาฝากไว้กับบัญชีมีแต่ได้ ออนไลน์ จะเป็นโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่ดี คิดคำนวณดอกเบี้ยทุกวัน และรับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยไม่มีการกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ”

เงินฝากประจำพิเศษ สกุลเงิน USD ผู้ฝากเงินต้องฝากขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินฝากประจำพิเศษ สกุลเงิน USD ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 17 สาขาที่ร่วมรายการ และสำหรับลูกค้า Krungsri PRIVATE BANKING และ KRUNGSRI EXCLUSIVE สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายชื่อสาขา และ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  https://bit.ly/currency-deposit-usd-fb

สำหรับ กรุงศรี มีแต่ได้ ออนไลน์ ฝากสูงสุด 2 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีหรือเพิ่มวงเงินเข้ามาบัญชีง่าย ๆ ได้ผ่าน KMA Krungsri app สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567 รับโปรโมชันพิเศษ Krungsri GIFT จำนวน 4 กิฟท์ และแลกรับ Lazada e-Coupon มูลค่า 100 บาท หรือส่วนลดจากร้านค้ามากมาย ใน Krungsri GIFT ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/meetaedai-online-fb2

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงศรียังมีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นส่งเสริมวินัยการออมเพื่อเป้าหมายในอนาคต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี และเงินฝากประจำ 14 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี  รวมถึงเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี เหมาะสำหรับลูกค้าที่เริ่มต้นออม ซึ่งลูกค้าต้องฝากเงินเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 24 งวด โดยดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษี อีกทั้งธนาคารออกแคมเปญเพื่อช่วยให้ลูกค้าฝากครบระยะเวลาที่กำหนด โดยแนะนำให้ลูกค้าตั้งบริการโอนเงินล่วงหน้าผ่าน KMA krungsri app เพื่อความสะดวดสบายและไม่พลาดการฝากในแต่ละเดือน

X

Right Click

No right click