February 22, 2024

กระทรวงดีอี มอบของขวัญปีใหม่ประชาชนไทย เปิดตัวโครงการ AI for Better Life ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ดำเนินการโดย ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตร ชูการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพมาประยุกต์ใช้ยกระดับระบบสาธารณสุขไทย พร้อมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมอบความสะดวกสบายในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งปอดเบื้องต้นแก่ประชาชนไทย สามารถร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มกราคมนี้ ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. บริเวณชั้น G โซน M Lifestyle ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานเปิดโครงการ AI for Better Life ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 แก่ประชาชน โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นายโรมัน รามอส ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ พญ.เสาวณีย์ เกิดดอนแฝก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร่วมในพิธี ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

นายประเสริฐ เปิดเผยว่า รัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบการทำงาน ซึ่ง กระทรวงดีอี มุ่งขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการดำเนินงานของ ดีป้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านสุขภาพ โดยที่ผ่านมา กระทรวงดีอี โดย ดีป้า พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าผลักดันให้เกิดการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพและการดูแลรักษาโรคด้วยดิจิทัล ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างอย่างทั่วถึง

สำหรับโครงการ AI for Better Life ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 แก่ประชาชน เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดีอี โดย ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตรอย่าง แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ซึ่งถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยแท้จริง (AI for Action) อีกทั้งเป็นประโยชน์อย่างมากกับประชาชน เพราะจะช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งปอดเบื้องต้น โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่จากกระทรวงรมว.ดีอี กล่าว

 

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า โครงการ AI for Better Life ต่อยอดมาจากโครงการนำร่อง ‘ตรวจไว สู้ภัยมะเร็งปอด’ ที่เริ่มดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (Digital Healthcare) มาประยุกต์ใช้ยกระดับระบบสาธารณสุขไทย พร้อมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและการมอบความสะดวกสบายในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งปอดเบื้องต้นแก่ประชาชนไทย

สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI ที่จัดขึ้นบริเวณชั้น G ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ จะเปิดให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 3 วัน (26 – 28 มกราคม) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงดีอี นอกจากนี้ ดีป้า ยังมีเป้าหมายที่จะบูรณาการการทำงานกับโรงพยาบาลอื่นเพื่อให้บริการประชาชนไทยมากกว่า 1 ล้านคน โดยจะขยายผลสู่จังหวัดอื่น ๆ และโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องลดต้นทุนการให้บริการตรวจสุขภาพผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 

ด้าน นายโรมัน กล่าวว่า มะเร็งปอดเป็นภัยที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจพบในระยะท้าย ๆ เนื่องจากมะเร็งปอดระยะต้นยังไม่แสดงอาการให้เห็นได้ชัด ส่งผลให้การรักษาล่าช้า ไม่ได้ผลเท่าที่ควร และลดโอกาสการรอดชีวิต ดังนั้นการตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่เนิ่น ๆ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และอาจเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต

การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการช่วยตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นจะช่วยเสริมสร้างระบบสาธารณสุขไทยให้แข็งแรง ด้วยการสร้างช่องทางการตรวจสุขภาพปอดของประชาชนให้เข้าถึงง่ายและทั่วถึง เราหวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการนำพาไปสู่การเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดในประเทศไทยประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) กล่าว

พญ.เสาวณีย์ กล่าวว่า จากอดีตถึงปัจจุบัน โรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุในการคร่าชีวิตคนไทยอันดับต้น ๆ ยังคงเป็นโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอดที่นับเป็นสาเหตุของการตายที่พบมากที่สุด 1 ใน 5 อันดับแรก และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยโรคมะเร็งปอดมักไม่แสดงอาการ ผู้ป่วยมักตรวจพบในระยะท้าย ๆ ทำให้เริ่มต้นรักษาช้า ผลการรักษาจึงไม่ดีเท่าที่ควร โอกาสในการหายจากโรคมีน้อย และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต่อยอดและขยายผลการนำเทคโนโลยี AI ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสู่โครงการ AI for Better Life พร้อมนำทีมโรงพยาบาลบ้านแพ้วออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในครั้งนี้ ดย Al จะใช้เวลาประมวลผลเพียง 3 นาที ผู้รับบริการจะทราบผลอย่างรวดเร็ว หากพบความผิดปกติในเบื้องต้นสามารถเข้าสู่การรักษาในสถานพยาบาลได้ โดยแพทย์จะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของ AI มาพิจารณาร่วมกับการวินิจฉัยของแพทย์อีกครั้งหนึ่ง โดยที่ผ่านมา โรงพยาบาลบ้านแพ้วตรวจคัดกรองไปแล้วกว่า 10,000 ราย ซึ่งถือได้ว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรวดเร็ว เข้าสู่กระบวนการการรักษาได้ทันท่วงที และมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กล่าว

ขณะที่ นางสาววรลักษณ์ กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของประเทศไทย ในฐานะองค์กรแห่งความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG รู้สึกภาคภูมิใจแทนประชาชนชาวไทยที่มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของระบบสาธารณสุขไทย โดย เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ได้สนับสนุนพื้นที่สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวก ลดการเดินทางให้กับประชาชนทั่วไป อีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ลูกค้าของ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ได้มี Good Health and Well-being ควบคู่กันไป ทั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดี ๆ อย่าง “AI for Better Life เพื่อประชาชนไทย” และหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดอย่างสม่ำเสมอ และหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มกราคมนี้ (วันที่ 26 – 27 มกราคม เวลา 10.00 – 17.00 น. และ วันที่ 28 มกราคม เวลา 10.00 – 18.00 น.) บริเวณชั้น G โซน M Lifestyle ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

กระทรวงดีอี โดย ดีป้า เตรียมมอบประสบการณ์เหนือระดับไปกับดิจิทัลคอนเทนต์ฝีมือคนไทยในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ชู depa Digital Content Zone ที่มาพร้อมแนวคิด Digital Soft Power เสิร์ฟสาระและความบันเทิงผ่าน Home Sweet Home เกมผีสัญชาติไทยที่โด่งดัง ลุ้นรับผลงานคาแรกเตอร์ฝีมือคนไทย ร่วมมีทแอนด์กรี๊ดกับ น้องไอช่า Virtual Idol ชื่อดัง และสนุกสนานไปกับการประกวดคอสเพลย์ในธีม Thai Soft Power พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย แล้วพบกันวันที่ 13 มกราคมนี้ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) โดย ดีป้า จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด เรียนดี มีความสุข ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่ง ดีป้า พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรจะร่วมนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ในคอนเซปท์ Digital Soft Power โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้น น่าประทับใจ พร้อมรับสาระความรู้ และร่วมสนุกไปกับดิจิทัลคอนเทนต์ฝีมือคนไทยแบบจัดหนักจัดเต็มใน depa Digital Content Zone

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสประสบการณ์ขนหัวลุกไปกับ ‘Home Sweet Home’ เกมผีสัญชาติไทยที่โด่งดังจาก Yggdrazil Group (อิ๊กดราซิล กรุ๊ป) ที่น้อง ๆ ทุกคนจะได้ลองเล่น ลองหลอนไปกับความสยองขวัญที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของผีไทย ลุ้นรับผลงานคาแรกเตอร์สวย ๆ ฝีมือนักพัฒนาชาวไทยเป็นที่ระลึกกลับบ้านร่วมมีทแอนด์กรี๊ดกับ ‘น้องไอช่า’ Virtual Idol ชื่อดังจาก Aisha Channel ที่จะมาเปิด Fan Meeting ภายในงาน และสนุกสนานไปกับการประกวดคอสเพลย์ในธีม ‘Thai Soft Power’ พร้อมรับของที่ระลึกมากมายจาก ดีป้า และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดีอี

“กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลปีที่ผ่านมา กิจกรรม NATIONAL CHILDREN’S ESPORTS DAY ดวลมันส์..วันเด็ก ของ ดีป้า ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากน้อง ๆ เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ดีป้า จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านดิจิทัลคอนเทนต์ และ Virtual Reality (VR) เพื่อให้น้อง ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ รับสาระและความบันเทิง รวมถึงแรงบันดาลใจในการเปิดโลกแห่งอาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะสอดคล้องไปกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ‘มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย’ จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 

แล้วพบกันที่ depa Digital Content Zone ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจร่วมประกวดคอสเพลย์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://short.depa.or.th/zwVvB

ส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง ให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ

มุ่งยกระดับชุมชนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร

สุดยอดแอปพลิเคชั่น...หาจุดเติมน้ำดื่มฟรี-ลดขยะพลาสติก เพิ่มพลังเมืองอัจฉริยะ

Page 1 of 6
X

Right Click

No right click