February 06, 2023

Corporate Move

เตรียมพร้อมด้านวัตถุดิบตั้งต้นและสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับการผลิตปิโตรเคมีที่เวียดนาม
บอร์ด NUSA ไฟเขียวลงทุนซื้อหุ้น DEMCO ดำเนินธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ผลจากรับรู้ยอดรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้น จากโครงการภาครัฐและเอกชน…
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด” (SCB Julius Baer) บริษัทร่วมทุนระหว่าง “ธนาคารไทยพาณิชย์”…
เสริมพอร์ตพลังงานทดแทนเพิ่ม คาดหมายเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี 2571
 สมาคมการขายตรงไทย แต่งตั้ง ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมการขายตรงไทย พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม่ กำหนดนโยบาย สานความสัมพันธ์ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจขายตรงให้สอดรับกับเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจและกระแสโลก พร้อมกระตุ้นความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทสมาชิกและนักธุรกิจอิสระ…
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้รับรางวัล "สุดยอดผู้นำผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ Superbrand Awards"
โอกิลวี่ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง จิรวรา วีรยวรรธน ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
X

Right Click

No right click