October 02, 2023

Corporate Move

ปัจจุบันเทคโนโลยีคลาวด์ กลายเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่แทบทุกองค์กรในประเทศไทยหันมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของตนเองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะคลาวด์ถือเป็นตัวแปรหลักที่สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานในองค์กร และที่สำคัญคือสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจจากการลดต้นทุนและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า จุดแข็งที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้องค์กรต่างๆ ในบ้านเรา ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่มาจนถึงขนาดเล็กอย่างเอสเอ็มอี ต่างปรับตัวมาใช้งานคลาวด์กันอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม…
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนอวนประมงไม่ใช้แล้ว สู่ Marine Materials วัสดุรีไซเคิล ทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน
สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association) หรือ APFinSA
ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector…
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาไข่ไกสดคาร์บอนต่ำ สนับสนุนคนไทยได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ล่าสุด…
พัฒนาพื้นที่ไลฟ์สไตล์ มิกซ์ยูส ด้วยแนวคิด “Happiness For All”
เตรียมพร้อมสู่ทศวรรษใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม
แพลตฟอร์มใหม่บนจุดเด่นเดิม คือ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลูกค้าทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้บริการแบบครบวงจร
X

Right Click

No right click