December 04, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 7636

Trane Technologies ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในนายจ้างที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2564 โดย Forbes

October 22, 2021 369

Trane Technologies plc (NYSE:TT) บริษัทนวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศระดับโลก ได้รับการยกย่องโดย Forbes ให้เป็นหนึ่งในนายจ้างที่ดีที่สุดโลกประจำปี 2564

Forbes ร่วมมือกับ Statista บริษัทวิจัยด้านการตลาดในการรวบรวมรายชื่อบริษัทเพื่อการจัดอันดับนี้ โดยสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน 150,000 คนจากทั่วโลก ด้วยการให้พนักงานตอบคำถามว่า จะแนะนำนายจ้างของตนให้กับครอบครัวและเพื่อนหรือไม่ รวมถึงคำถามเกี่ยวกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันในด้านภาพลักษณ์รอยเท้าทางเศรษฐกิจการพัฒนาทักษะพนักงานความเท่าเทียมทางเพศ และความรับผิดชอบทางสังคม และบริษัท 750 รายที่ทำคะแนนได้สูงที่สุด จะได้มีชื่ออยู่ในการจัดอันดับนี้

Marcia Avedon รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลการตลาด และการสื่อสารของ Trane กล่าวว่า วัฒนธรรมและเป้าหมายเป็นสิ่งที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับองค์กรในยุคปัจจุบัน และพนักงานของ Trane Technologies ช่วยผลักดันกันและกัน รวมถึงชุมชนและลูกค้าของเราในทุก ๆ วัน จึงนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วัฒนธรรมขององค์กรเราได้รับการยอมรับจาก Forbes และพนักงานของเราว่าเป็นหนึ่งในนายจ้างที่ดีที่สุดในโลก ขณะนี้ เราตั้งใจทำงานมากยิ่งกว่าที่เคยเพื่อให้พนักงานรู้ว่าได้มีส่วนร่วม ได้รับการมองเห็นคุณค่า และได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป้าหมายของเราในฐานะบริษัทคือการกล้าค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อโลกที่ยั่งยืน และพนักงานของเราทั่วโลกก็รับรู้ว่า เมื่อพวกเขามาทำงาน พวกเขาจะได้ร่วมพัฒนาให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วย

ด้วย การประกาศความตั้งใจด้านความยั่งยืนปี 2573 Trane Technologies เปลี่ยนวิธีการทำงานในทุกด้านเพื่อมุ่งแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนหลัก ๆ ของโลก ตัวอย่างหนึ่งของความตั้งใจนี้ก็คือ The Gigaton Challenge ที่บริษัทให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากลูกค้าของบริษัทให้ได้ กิกะตัน (2% ของปริมาณก๊าซที่ทั่วโลกปล่อยออกมาต่อปี)

นอกจากนี้ Trane Technologies ยังได้ปรับปรุงวัฒนธรรมและชุมชนขององค์กรด้วยโครงการ "Opportunity for All" ซึ่งตั้งใจส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในระดับผู้บริหารความหลากหลายในหมู่พนักงานที่เทียบเคียงได้กับในชุมชน และโครงการริ่เริ่มเพื่อชุมชนที่สนับสนุนการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตลอดจนปูทางสู่อาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

# # #

Last modified on Sunday, 24 October 2021 06:10
X

Right Click

No right click