January 24, 2022

แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล “บริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดปี 2564” จากเวทีเอชอาร์ระดับเอเชีย

December 10, 2021 490

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล “บริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2564”

(The Best Companies to Work for in Thailand 2021) ซึ่งจัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลแห่งเอเชีย โดยรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลสำคัญสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มอบให้กับบริษัทในภูมิภาคเอเชีย ที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานดีเยี่ยม โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลจากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในบริษัท รวมถึงพิจารณาจากแนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานและความผูกพันต่อองค์กร โดยคัดเลือกจากบริษัทชั้นนำกว่า 260 แห่ง

คุณณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย และอินโดไชน่า ผู้รับมอบรางวัล กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านอาหารเสริมสุขภาพในเอเชีย แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) มุ่งดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้พันธกิจที่สอดคล้องกับกลุ่มบริษัทซันโทรี่ (Suntory Group) โดยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “Growing for Good” ซึ่งนอกจากการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยการสนับสนุนดูแลพนักงานในองค์กรอย่างดี แม้ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดที่ต้อง Work from home บริษัทยังคำนึงถึงความสุข ความปลอดภัยของพนักงาน โดยส่งความปรารถนาดีและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพให้แก่พนักงานในบริษัท พร้อมจัดกิจกรรม Virtual Event เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในองค์กร นอกจากนี้ เรายังได้ปิดช่องว่างระหว่างกันในองค์กรด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร เป็นการตอกย้ำวัฒนธรรมที่ผสานความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร หรือ ONE SUNTORY ได้เป็นอย่างดี”

“การได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และเป็นการตอกย้ำแนวคิดการบริหารองค์กรของแบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย ในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดในหน้าที่การงาน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซันโทรี่และเป็นส่วนสำคัญสำหรับองค์กรตลอดมา” คุณณัฏฐณิชากล่าวสรุป

Last modified on Friday, 10 December 2021 16:11
X

Right Click

No right click