ลอรีอัล มุ่งมั่นพลิกโฉมฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (R&I) ครั้งสำคัญ ด้วยการใช้หลัก ‘วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม’ (Green Sciences)

การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของโควิด-19 ในปี 2563 ก่อให้เกิดวิกฤตด้านอุปทาน เนื่องจากจุดจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ต้องปิดให้บริการ

ลอรีอัล ติดอันดับดัชนีความเท่าเทียมทางเพศของบลูมเบิร์กในปี 2021 (Bloomberg’s 2021 Gender- Equality Index หรือ GEI) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดย GEI ปี 2021 ได้ไฮไลท์บริษัท 380 แห่งที่โดดเด่นจาก 44 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านตำแหน่งระดับผู้นำของสตรีในองค์กร แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสตรีในการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำ ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียม และนโยบายด้านการล่วงละเมิดทางเพศ

นำด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาป่าไม้ และจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ชูผลงานที่สร้างประโยชน์แก่วงการแพทย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์การเกษตร

Page 1 of 3
X

Right Click

No right click