CSR

FWD ประกันชีวิต มอบเวชภัณฑ์ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

April 02, 2024 65

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต มอบเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันไฟป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายดำรงค์ จักรมานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และบุคลากร จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าปฏิบัติหน้าที่

 

ทั้งนี้ FWD ประกันชีวิต ให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้สังคมอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิดในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

X

Right Click

No right click