CSR

บ้านปูส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามในสมุทรสาคร

January 27, 2021 1209

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐและหน่วยงาน สาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่เสี่ยง

โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดของการแพร่ระบาดในระลอกนี้จึงเร่งส่งมอบหน้ากาก N-95 กระจังป้องกันใบหน้า (Face shield) ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,117,750 บาท ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและดูแล ผู้ติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่ม

การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาคในครั้งนี้ เป็นภารกิจภายใต้กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วย ไทยสู้ภัยโควิด-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุน การทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและ ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 

X

Right Click

No right click