×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 6855

CSR

FWD คว้ารางวัล ‘องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม’ 5 ปีซ้อน มุ่งเน้นการพัฒนาความเท่าเทียมของคนในสังคม

February 18, 2021 1296

ปัจจุบันยังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสและขาดการเอาใจใส่ด้านการดำรงชีวิตในสังคม ที่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (FWD Insurance) ให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มสนับสนุนให้ผู้พิการได้ใช้ชีวิตแบบเท่าเทียม โดยให้โอกาสในการจ้างงานแก่ผู้พิการเพื่อร่วมทำงานใน Contact Center ที่มูลนิธิพระมหาไถ่และโรงเรียนอาชีวมหาไถ่ และให้บริการรถตู้รับ-ส่งพนักงานทุพพลภาพ

การให้ความสำคัญในการสนับสนุนผู้พิการอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับ รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานและส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน โดย FWD เป็นหนึ่งในบริษัทที่สนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้พิการมาโดยตลอดและได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 

คุณปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอฟดับบลิวดี เป็นองค์กรที่ต้องการจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต และยังสนับสนุนให้ทุกคนออกไป Celebrate Living ตามแนวคิดของแบรนด์ โดยเราริเริ่มช่วยเหลือผู้พิการ ด้วยการสร้างอาชีพที่นำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืน และทำให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความภูมิใจในตัวเองและยังสามารถ Celebrate Living ได้อีกด้วย การดำเนินงานนี้ถือเป็นการเน้นย้ำถึงค่านิยมหลักของบริษัทฯ ในการดูแล ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนและสังคม  รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อสร้างและพัฒนาสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน 

X

Right Click

No right click