October 21, 2021
CSR

ทิพยประกันภัย ถวายชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) และหน้ากากอนามัย ให้โครงการ “พระไม่ทิ้งโยม” Temple Isolation วัดสุทธิวราราม

August 30, 2021 237

คุณศุภกิจ  จิตร์เพิ่มพูลผล   รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม  ทิพยประกันภัย

ถวายชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุดและหน้ากากอนามัย  แก่พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้จัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์  เพื่อใช้ในโครงการ “พระไม่ทิ้งโยม”  (Temple Isolation) ซึ่งเป็นโครงการที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่รอนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีพระนักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ กลุ่ม “พระไม่ทิ้งโยม” กว่า 20 รูป พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลอาสาสมัครคอยดูแลผู้ป่วยโควิด-19  ณ วัดสุทธิวราราม #ห่วงใยเป็นที่สุด ทิพยประกันภัย

X

Right Click

No right click