February 25, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 7636

CSR

โรงงานต้นแบบ“อิชิตัน” ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 14.4 ล้านบาทต่อปี

September 27, 2017 3419

การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขององค์กรที่มีจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในอันดับต้นๆของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า ที่ได้ชื่อว่ายึดมั่นในการประกอบกิจการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เช่นเดียวกับ อิชิตัน กรุ๊ป บริษัทฯประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย สนองนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Roof)สร้างพลังงานสะอาดทดแทนให้ การผลิตของโรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ตามแนวคิด ลด ทดแทน บำบัด และนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ โดยล่าสุดคว้า 2 รางวัลคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม  อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level 4) และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER)

โรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคทอรี มีพื้นที่รวม 76 ไร่ เป็นพื้นที่ผลิตกว่า 30,000 ตรม.ประกอบด้วย 6 สายการผลิตเครื่องดื่มแบบขวด และ 2 สายการผลิตแบบกล่อง มีกำลังการผลิตสูงสุด 1,200 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่องต่อปี การติดตั้งแผ่นโซลาร์ รูฟ ขนาด 2,544 กิโลวัตต์ (kWp) บนพื้นที่ของหลังคาโรงงาน ขนาด 25,000 ตรม. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในการผลิตเครื่องดื่มของอิชิตันทดแทนได้ถึงปีละ 3,354 เมกะวัตต์ต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 747 ตันต่อปี

ตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า “อิชิตัน ตั้งใจที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกขวดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อเราทุกคนมากขึ้น ไม่กี่ปีก่อนเราได้ยินเรื่องน้ำแข็งขั้วโลกละลายคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่มาปีนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่ในไทยและรุนแรงมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

“การติดตั้งโซลาร์ รูฟ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ จะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้อิชิตันรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด เพราะนอกจากจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 747 ตันต่อปีแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 14.4 ล้านบาทต่อปี

 จากผลการดำเนินงาน ทำให้ปีนี้อิชิตัน กรุ๊ป สามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับ 4 ประจำปี 2560 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นเครื่องการันตีว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้สำเร็จและเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง และล่าสุดเข้ารับรางวัลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

X

Right Click

No right click