February 20, 2024
CSR

FWD ประกันชีวิต ส่งมอบความคุ้มครองให้เยาวชนไทยมูลนิธิพิมาลี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด

December 27, 2021 1480

FWD ประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนมูลนิธิพิมาลี (Pimali) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มอบความคุ้มครองชีวิตและสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้นักเรียน ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี ต่อเป็นปีที่ 2 มุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนมีความมั่นใจในการเรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเอง เปิดโอกาสในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ให้สามารถสนุกกับการใช้ชีวิตและเลือกทำในสิ่งที่ชอบแบบไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพ ต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคต 

 

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า FWD ประกันชีวิต เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เดินหน้าสนับสนุน “มูลนิธิพิมาลี” อย่าต่อเนื่อง โดยมอบความคุ้มครองชีวิตและสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้นักเรียนในโครงการเป็นปีที่ 2 สร้างความมั่นใจให้เยาวชนกลุ่มนี้มีความพร้อมทั้งทางกายและทางใจ พร้อมเรียนรู้ทักษะต่างๆ ลงมือทำและเปิดรับสิ่งใหม่ ออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องห่วง ให้พวกเขากล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ FWD ที่สนับสนุนให้ทุกคน “Celebrate living” ได้อย่างเต็มที่ พร้อมหลักประกันสุขภาพ สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่” 

FWD ยังคงสนับสนุนหลักประกันด้านการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองชีวิตให้ “มูลนิธิพิมาลี” ผู้ก่อตั้ง “ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี” (Pimali Hospitality Training Center) ในจังหวัดหนองคาย ด้วยการมอบแผนประกันชีวิตให้เยาวชนไทยในศูนย์ฝึกอาชีพฯ ต่อเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างหลักประกันด้านการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองชีวิต โดยมอบความคุ้มครองแบบเดียวกับที่มอบให้พนักงาน FWD ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทุนประกันชีวิต และเงินทดแทนในกรณีทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เยาวชนกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลกับปัญหาด้านสุขภาพ สามารถสนุกกับการใช้ชีวิตและเลือกทำในสิ่งที่ชอบ มุ่งมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดความรู้และประสบการณ์สู่เส้นทางสายอาชีพได้อย่างมั่นคง

“ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี”  ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 6 ปี โดย นางสาวสเตฟานี เด ซาร์ท ลูป์ ผู้อุทิศตนในการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ด้วยการระดมทุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้มูลนิธิพิมาลี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน และเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่างๆ ที่ทำงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าสูญเสียพ่อแม่ ไร้ญาติพี่น้อง หรือครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เข้ามาเรียนและฝึกอบรมในสายอาชีพภายหลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมระยะเวลา 11 เดือน 

ทั้งนี้ การเรียนรู้ของ “ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี” ครอบคลุม 3 วิชาหลักที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเน้นการลงมือทำจริง ลองผิดลองถูกด้วยตนเองเพื่อต่อยอดทักษะและความสามารถเฉพาะทาง เช่น ‘Culinary Arts’ การทำอาหาร  ‘Food & Beverages’ งานบริการในร้านอาหาร ‘Housekeeping’  งานแม่บ้านที่ต้องดูแลพื้นที่สาธารณะ การดูแลห้องพัก รวมทั้ง ‘English & Life Skills’ เสริมทักษะด้านภาษา และปลูกฝังกรอบความคิดที่สำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดูแลตัวเองและครอบครัว สร้างพื้นฐานอาชีพอนาคตที่ดีและมั่นคงได้

Related items

X

Right Click

No right click