February 06, 2023
CSR

เอไอเอ ประเทศไทย มอบน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่

June 30, 2022 885

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ลงพื้นที่

ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด และสิ่งของจำเป็น อาทิ เสื้อยืดเอไอเอ จำนวน 100 ตัว และพัดสปริงจำนวน 100 อัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบต้องอพยพออกจากพื้นที่และขาดสิ่งของยังชีพ

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยในครั้งนี้ และพร้อมอยู่เคียงข้างดูแลคนไทยตลอดทุกช่วงชีวิต เพื่อมุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’  

X

Right Click

No right click