December 02, 2022
CSR

บราเดอร์ มอบจักรเย็บผ้าเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้เปราะบาง จ.แพร่

August 22, 2022 375

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมด้วยคณะพนักงานบราเดอร์ ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผนึกพลังส่งเสริมงานอาชีพให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ 4 ตำบลของ จ.แพร่ ภายใต้การดูแลโดยศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจ จ.แพร่  

ด้วยการมอบจักรเย็บผ้าบราเดอร์รุ่น JV 1400 รวม 11 หลัง มูลค่า 43,890 บาท พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอนทำพวงกุญแจผ้าด้วยจักรเย็บผ้าบราเดอร์ โดยได้รับเกียรติจากนายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ และนางสุดสวาท มงคลเจริญวงศ์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจ จ.แพร่ ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่

X

Right Click

No right click