February 06, 2023
CSR

ทิพยประกันภัย จัดทีมลงพื้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี อย่างต่อเนื่อง

October 17, 2022 414

นายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทน  นายโกสนธ์ พิศภา ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์ ทิพยประกันภัย 

นำทีม TIP SMART ASSIST พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและพนักงานทิพยประกันภัยสาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง หลังจากลงพื้นที่ไปรอบแรกพบความต้องการของผู้ประสบภัยที่ยังคงเดือดร้อนอีกเป็นจำนวนมาก

โดยจัดถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น หลอดไฟพร้อมติดแผงโซล่าเซลล์ ลงไปมอบเพิ่มเติม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ให้สามารถผ่านพันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

X

Right Click

No right click