CSR

EXIM BANK สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประชาชน

April 12, 2023 695

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อใช้ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ สนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยากเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

ทั้งนี้ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง EXIM BANK รวมทั้งลูกค้าธนาคารได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ EXIM BANK

X

Right Click

No right click