CSR

TEAMG สานฝันการศึกษา มอบทุนบุตรพนักงานเรียนดี ประจำปี 2566

July 20, 2023 490

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG  ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2566 และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบข้างบริษัท

นายอำนาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ในโอกาสครบรอบ 45 ปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 53 ทุน ทุนละ 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดนวลจันทร์ จำนวน 30,000บาท ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์ จำนวน 10,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดบุญศรีมุนีกรณ์ จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 209,000 บาท  โดยมี ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการบริษัท ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม เมื่อเร็ว ๆ นี้

X

Right Click

No right click