CSR

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” เป็นหนึ่งในนโยบายละแผนงานที่สำคัญของ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม
คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทัพภาคที่…
ในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ยังมีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการเรียนและอ่านเขียนหนังสืออย่าง “โต๊ะ”
โครงการคืนคุณแผ่นดิน ประกาศความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสกนธวัฒน์ แก้วมงคล (คนที่ 3…
ซื้อสิ่งของจำเป็น อุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนแรงงานสูงอายุในท้องถิ่น เชื่อมโยงธุรกิจสู่ชุมชนยั่งยืน
นายกรัณย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า
นำร่องครั้งแรกที่คลองเปรมประชากร พร้อมเตรียมเดินหน้าโครงการต่อเนื่อง ที่คลองแสนแสบและแม่น้ำท่าจีน
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม “Go Green Save COVID-19”
X

Right Click

No right click