February 04, 2023

CSR

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าคลายความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่องในจังหวัดปราจีนบุรี สระบุรี ลพบุรี และเชียงใหม่ มอบเสบียงอาหารและน้ำดื่ม…
จากอิทธิพลของพายุโนรู ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมเป็นวงกว้าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ
เอสซีจีมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG 4 Plus
ชาวซีพีเอฟจิตอาสา ธุรกิจสุกร ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ
สร้างจิตสำนึกในใจ หรือบังคับใช้กฏกติกา อะไรจะดีกว่ากัน
นางสาวดวงกมล อินทรพราหมณ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ - บริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย…
ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของคนไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่
ลดการฝังกลบซึ่งเป็นสาเหตุทำให้โลกร้อน เนื่องในวันโอโซนโลก
X

Right Click

No right click