APO ปลื้ม IPO ขายเกลี้ยง 100 ล้านหุ้น พร้อมลุยเข้าเทรด mai 2 เม.ย.นี้

March 29, 2024 256

APO ปิดจองซื้อ IPO นักลงทุนให้การตอบรับดี ขายหมดเกลี้ยง 100 ล้านหุ้น เตรียมลงสนามเทรด mai 2 เม.ย. นี้ พร้อมเดินหน้าลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต APM เผยศักยภาพเติบโตสูงหลังระดมทุน KFS มั่นใจหุ้นพื้นฐานดี

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ APO เปิดเผยว่า APO เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก 2 เม.ย.นี้ ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)  จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท โดยเปิดจองซื้อหุ้นวันที่ 25-27 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

เนื่องจาก APO มีการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ทันสมัย มีความพร้อมในการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทยังมีความพร้อมในการเติบโต ประกอบกับปัจจัยด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมีการส่งเสริมจากภาครัฐ อาทิ การนำน้ำมันปาล์มดิบไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น

ดร. วรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ KFS ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า APO จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เนื่องจากราคาที่เสนอขาย IPO มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัท ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

โดยการกำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 0.99 บาท พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value : P/BV) มีค่าเท่ากับ 1.00 เท่า ขณะที่หากพิจารณาเฉพาะคู่แข่งทางตรงกับบริษัท จะมีเพียง UVAN VPO และ UPOIC ที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท ซึ่งมี P/BV เฉลี่ยอยู่ที่ 1.55 เท่า

นายสิทธิภาส อุดมผลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ APO ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้

“บริษัทมีแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต เปลี่ยนเครื่องจักรหม้อนึ่งจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพดี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดต้นทุนในระบบผลิตน้ำมันปาล์ม ส่วนเงินระดมทุนที่เหลือจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายธุรกิจ รองรับความต้องการน้ำมันปาล์มดิบ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการทำกำไร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายสิทธิภาส กล่าว

X

Right Click

No right click