Asean

กุ้ยหลิน แบงก์ (Guilin Bank) ธนาคารท้องถิ่นในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน รุกดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือทางการเงินข้ามพรมแดนระหว่างจีนกับอาเซียน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการช่วยให้กว่างซีก้าวขึ้นเป็นที่ราบสูงแห่งใหม่ของจีนที่รองรับการค้าและความร่วมมือกับอาเซียน เป็นที่ทราบว่า กุ้ยหลิน แบงก์ มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในระดับสูง…
X

Right Click

No right click