ทิพยประกันภัย ร่วมกับ OR มอบความห่วงใยในการเดินทาง ให้แก่ลูกค้า Café Amazon ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

December 23, 2022 783

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มอบความห่วงใยในการเดินทาง ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2565 และต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ Café Amazon เพียงซื้อสินค้าทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 สามารถ Scan QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุฟรี ณ Café Amazon ที่ร่วมรายการ ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน (นับจากวันที่ลงทะเบียน) โดยจะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุดจำนวน 100,000 บาท และได้รับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาท

Related items

X

Right Click

No right click