February 26, 2024

บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา โดย บจก.ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ร่วมกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) เปิดตัวประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นที่สูงเกินมาตรฐาน ด้วยกรมธรรม์คุ้มครองโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากการได้รับผลจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยเงินก้อนปลอบขวัญ เพื่อเป็นค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล กรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเงินชดเชยเงินรายวัน รวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) เบี้ยเริ่มต้นเพียงหลักพันต่อปี คุ้มครองสูงสุดถึงหลักแสน   

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TQM) กล่าวว่า ภัยของฝุ่น PM 2.5 รุนแรงขึ้นทุกปีและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแบบไม่รู้ตัว จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานว่า พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศที่สูงเกินมาตรฐาน โดยมีระดับสีแดงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัด ประกอบกับข้อมูลด้านการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2566 คนไทยป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศรวมกว่า 9 ล้าน 2 แสนคน (ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ยิ่งสะท้อนให้เห็นความรุนแรงของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งกำลังเป็นปัญหา ที่ทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกัน อยู่ ด้วยค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ประเทศไทย ต้องประสบปัญหานี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อร่างกายและอาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคร้ายแรงต่างๆ ทำให้หลายคนเกิดความกังวลใจว่าจะป้องกันและดูแลสุขภาพช่วงนี้อย่างไรให้ห่างไกลอันตรายจากการสูดดมฝุ่นละอองนี้เข้าไป รวมถึงความกังวลในเรื่องการแบกรับค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงได้นำมาเป็นแนวคิดในการร่วมมือออกกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5

ด้าน ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI กล่าวว่า จากความห่วงใยสุขภาพของประชาชนที่กำลังเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพประกันภัย และ TQM จึงร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5 นี้ขึ้นมา โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองผู้มีความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งครอบคลุมถึงการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคตาแดง โรคเยื่อบุตาอักเสบรวมถึงโรคร้ายแรงที่อาจเป็นผลจากการได้รับฝุ่น PM 2.5 เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคมะเร็งปอด เป็นต้น

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5 จะช่วยคลายความกังวลใจและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้วยความคุ้มครองที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เงินชดเชยรายได้รายวันสูงสุด 30 วัน และการชดเชยด้วยเงินปลอบขวัญ (เงินก้อน) กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยวงเงินคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับแต่ละแผนความคุ้มครองที่มีให้เลือกถึง 4 แผน สามารถทำประกันภัยได้ตั้งแต่อายุ 6 - 59 ปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,400 บาทต่อปี  สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 – 65 ปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,700 บาทต่อปี

ด้าน ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TQM) กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาการรักษากลุ่มโรคที่อาจจะมีสาเหตุจากฝุ่น PM 2.5 นั้น เราสามารถใช้ประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมทุกโรคได้ แต่เนื่องด้วยประกันสุขภาพมีเบี้ยประกันภัยค่อนข้างสูง การมีกรมธรรม์ระบุโรคที่เกิดจากความเสี่ยง แบบเฉพาะ เช่น ความคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เช่นนี้ จะทำให้เบี้ยประกันภัยถูกลง จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความร่วมมือกับ BKI ยังสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และเน้นความคุ้มครองโรคที่น่าจะเกิดจากผลของฝุ่น PM 2.5 ปัจจุบันแม้ภัยของฝุ่น PM 2.5 จะเหมือนเป็นภัยเงียบ แต่จริงๆ แล้วส่งผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5 บริษัทฯ จึงได้หารือร่วมกับ BKI เพื่อออกแบบกรมธรรม์ ประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มความคุ้มครองและ พร้อมช่วยคลายความกังวลในการแบกรับค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ด้วย กรมธรรม์ที่มีรูปแบบความคุ้มครองที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย โดยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยทางออนไลน์และออฟไลน์ ได้ที่ www.tqm.co.th, Application TQM24 หรือโทรสายด่วน 1737 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงาน TQM Business Plan Kick Off 2024” แก่ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน 95 สาขาทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างธุรกิจหลัก 3 อย่างคือ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยี โดยในปีนี้ TQM จะเน้นการเสริมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานเนื่องจากปัจจุบัน AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตและการทำงานมากขึ้น TQM จึงให้พนักงานปรับตัวให้ทำงานร่วมกันกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตขององค์กรและพัฒนาเป็น INSURETECH อย่างเต็มตัว ณ ทีคิวเอ็มสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha ได้รับรางวัลในงาน 'Thailand's Top Corporate Brands 2023' มูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในไทย หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ด้วยมูลค่าแบรนด์ 28,288 ล้านบาท ในงาน ASEAN and Thailand 's Top Corporate brand ครั้งที่ 14 TQMalpha ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน งานในครั้งนี้จัดโดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ TQMalpha เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ร่วมส่งคนไทยเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้มีความสุขและสบายใจ มอบฟรีประกันภัยปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท และประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจฝากบ้านไว้กับประกัน ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท ทั้ง 2 กรมธรรม์ ให้ความคุ้มครอง 30 วัน

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า TQM ได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมความคุ้มครองประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มอบฟรีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจฝากบ้านไว้กับประกัน (ไมโครอินชัวรันส์) ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท จำนวน 200,000 กรมธรรม์ คุ้มครอง 30 วัน เพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง หรือบ้านถูกโจรกรรม หรือเกิดไฟไหม้ TQM จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งคนไทยได้กลับบ้านหรือท่องเที่ยว เพื่อใช้ชีวิตพักผ่อนกับครอบครัวและคนที่รัก แบบสุขใจ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยมีระยะการรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.พ. 67

สำหรับประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้สุขใจ เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยมีเงื่อนไขในการรับสิทธิ์คือ ต้องเป็นคนสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปีบริบูรณ์ มีระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วัน และประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจฝากบ้านไว้กับประกัน เป็นประกันภัยบ้าน ที่ให้ความคุ้มครอง อาทิ ไฟไหม้ ภัยจากธรรมชาติ โจรกรรม คุ้มครองการ ลักทรัพย์ เป็นต้น มีระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วันเช่นกัน ทั้งนี้รายละเอียดการคุ้มครองตามกรมธรรม์ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.tqm.co.th หรือ Click Link ประกันภัยอุบัติเหตุ https://bit.ly/48qeT5i ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย https://bit.ly/3NCAn76 และศูนย์บริการทั่วประเทศของ TQM

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha รายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2566 มีรายได้รวมกว่า 2,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และในไตรมาส 3 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสก่อน (QoQ) ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง โดยเติบโตจากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกัน เช่นประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ที่ TQMalpha สามารถสร้างรายได้ New High ได้นั้น เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายทุกช่องทาง ทั้งช่องทาง Tele sales ช่องทางออนไลน์ และช่องทาง affiliate partner ที่มีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน TQMalpha ได้ดำเนินธุรกิจมาจนครบรอบ 70 ปี ในปีนี้ และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ได้จัดงานเฉลิมฉลองเรื่องราวใน 7 ทศวรรษ ที่ผ่านมาเพื่อขอบคุณลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งตอบแทนสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ “7 Wonder Projects” และ “รถสมปรารถนา” ด้วยความมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สำหรับไตรมาสที่ 3/2566 นี้ TQMalpha สามารถทำผลประกอบการออกมาได้ตามที่คาด โดยมีรายได้รวม 913 ล้านบาท และสามารถทำกำไรสุทธิ 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 10% ส่วนหนึ่งจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการขายทุกช่องทาง สำหรับไตรมาส 4 ที่จะถึงนี้ก็จะเข้าสู่ high season ของธุรกิจประกัน คาดว่าจะได้เห็นการเติบโตอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันรถ EV ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตจากรถไฟฟ้าที่จะเริ่มต่อประกัน ดังจะเห็นได้จากยอดเบี้ยประกันรถ EV ของ TQMalpha ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปีก่อน และล่าสุดบริษัทฯ ได้รุกเข้าสู่การขายประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเป็นการร่วมมือกับ LINE SHOPPING ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 12 ล้านคน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันได้ง่าย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลายรวมถึงการบริการจาก TQMalpha ต่อผู้ใช้ LINE ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยม โดยการร่วมมือกันครั้งนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และตอบรับเทรนด์ดิจิทัลที่คนไทยเลือกมองหาผลิตภัณฑ์ประกันผ่านออนไลน์มากขึ้นในปัจจุบัน”

นอกจากนี้ TQMalpha ได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 หรือ SET ESG Ratings (เดิม THSI) รวมถึงได้รับการจัดอันดับระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (CGR 2023) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส การคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Page 1 of 4
X

Right Click

No right click