August 16, 2022
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

Digital Economy กับอนาคตประเทศไทย

July 28, 2017 2349

ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว ประเทศไทยจำเป็นต้องตื่นตัวและได้รับการผลักดันให้เข้าสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัล หรือ Digital Economy เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศ ดังนั้น ขณะนี้ รัฐบาลจึงได้หยิบยก Digital Economy ขึ้นเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนของการปฏิรูปประเทศ และเตรียมเปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารหรือ ICT ให้เป็นกระทรวงดิจิทัลอีโคโนมีด้วย

เพราะเหตุนี้เรื่องของ Digital Economy จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (Graduate School of Management and Innovation : GMI) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงได้จัดให้มีการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “Digital Economy กับอนาคตประเทศไทย” ขึ้นพร้อมกับกิจกรรม “GMI Open House 2015” เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิศวกรรมและศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการอย่างเข้มข้น เหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบ Digital Economy อย่างลงตัว

ในงานเสวนาครั้งนี้มีผู้ร่วมเสวนาทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก เมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไอซีที) มาพูดถึงเรื่อง Digital Policy ของประเทศว่าเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังมี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ หรือ ซี พิธีกรและคอลัมนิสต์ชื่อดังในหัวข้อ Digital Society และปิดท้ายด้วย ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคมและบรอดแคสติ้ง GMI ในหัวข้อ Digital Implication ที่มาพูดถึงทิศทางและบทบาทของดิจิทัลที่มีส่วนเชื่อมกับบุคคลและองค์กรได้อย่างไร โดยมี ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม GMI เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ดร.อานนท์ กล่าวบนเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างน่าสนใจว่า “ในเมื่อเหรียญมีสองด้าน ทั้งด้านบวกและด้านลบ เทคโนโลยีดิจิทัลก็เช่นกัน ต้องรู้จักใช้อย่างสมดุล มีสติ รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับโดยเฉพาะทางดิจิทัลและนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลและเร่งพัฒนาความรู้และสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ทุกภาคส่วนมากขึ้น GMI ในฐานะสถาบันการศึกษาจึงต้องเดินหน้าผลิตบุคลากรให้มีทั้งความรู้ความสามารถด้านไอทีและการจัดการ เพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมจากเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้ทันการณ์”

X

Right Click

No right click