September 22, 2020

ในบรรดาอาชีพที่ทำให้ความคิดคนซึ่งประกอบอาชีพนั้นทู่ทื่อลงทั้งที่เคยแหลมคมมาก่อน ยิ่งอยู่ในอาชีพนั้นนาน ก็มักจะกลายเป็นล้าหลังและติดยึดกับสถานะเดิมๆ ไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ ....ย่อมมี “นักการเมือง” เป็นหนึ่งในนั้น

X

Right Click

No right click