ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2023

April 29, 2024 121

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของไทย

ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2023 ใน 5 สาขา รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย คาดผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ส่วนพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2023 โดยนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อต่อยอดไปสู่ผลงานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของประเทศในมิติต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงเปิดรับสมัครเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและรับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทยในชื่อ Prime Minister’s Digital Awards มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 (2017)

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2566 มีผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ และ ดีป้า ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจนได้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทย Prime Minister’s Digital Awards 2023 จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

รางวัล Prime Minister’s Digital Awards ถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในแวดวงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป พร้อมสร้างความตระหนัก แรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล เพื่อต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2023 ทั้ง 5 สาขา ประกอบด้วย

 1. Digital Youth of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ ทีม Mission Makers
 • นายธีระภัทร อินทร์ตา   
 • นายวรินทร แซ่ตั้ง
 • นางสาวภัคจิรา นภาพรรณสกุล   
 • นายพงศ์พล ตั้งพิกุลทอง
 • นายจิรัฐพล ใจคำสืบ   
 • นางสาวพิมล มงคลทวีป

ผลงาน Macheck แพลตฟอร์ม และ Extension กรองข่าวสาร

 

 1. Digital Community of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ เทศบาลตำบลแม่สาย

ผลงาน ระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายชุมชน

 

 1. Digital Organization of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ กรมสรรพากร

 

 1. Digital Startup of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 1. Digital Entrepreneur of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดีป้า ยังได้พิจารณาผลงานที่น่าสนใจ และมีมติมอบรางวัลชมเชยในชื่อ Digital Talent Award of the Year 2023 ใน 1 สาขา ได้แก่

 1. Digital Startup of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย จำกัด

สำหรับพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย หรือ Prime Minister’s Digital Awards 2023 จากนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/PM-award

X

Right Click

No right click