สหฟาร์ม ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงใหญ่ อนุสาวรีย์ไก่ โรงงานเพชรบูรณ์ และลพบุรี ประจำปี 2567

May 13, 2024 114

ดร.จารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายการตลาดต่างประเทศ บัญชี การเงิน และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (SAHA FARMS) ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประธานใหญ่แห่งสหฟาร์ม ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ นำครอบครัว ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรพนักงาน จัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล บวงสรวงอนุสาวรีย์ไก่ โรงงานเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 21 และโรงงานลพบุรี ครั้งที่ 32 ประเพณีอันเก่าแก่ วัฒนธรรมองค์กรอันทรงคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่งของสหฟาร์ม ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อระลึก ทดแทนคุณ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณ (ไก่) และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง

ดร.จารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายการตลาดต่างประเทศ บัญชี การเงิน และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (SAHA FARMS) เปิดเผยว่า ในปี 2567 นี้ บริษัท สหฟาร์ม ได้ดำเนินธุรกิจย่างเข้าปีที่ 55 บนปณิธานอันแน่วแน่ของ ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ในการผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเพื่อมวลมนุษยชาติ จนทำให้ สหฟาร์ม มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้านานานับประเทศ อีกในปีที่ผ่านมานี้ สหฟาร์มกลับมาท็อปฟอร์มในฐานะผู้ส่งออกไก่สดแช่แข็งอันดับ 1 ของประเทศได้สำเร็จ โดยสามารถทำยอดส่งออกไก่รวม 170,000 ตัน ซึ่งเป็นนิวไฮของบริษัทฯ ซึ่งในหลายทศวรรษที่ผ่านมา สหฟาร์มยังคงยืนหยัดในมาตรฐานทั้งส่วนของฟาร์มที่อยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่ดีระดับโลก อีกทั้งโรงงานแปรรูป โรงงานอาหารสำเร็จรูป บนพื้นที่ 5,000 ไร่ ของสหฟาร์ม ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และบนพื้นที่ 3,000 ไร่ ในจังหวัดลพบุรี ก็ยังถือเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกเช่นกัน นอกจากนี้สหฟาร์มยังมุ่งส่งเสริมบุคลากร และทรัพยากรทั้งในพื้นที่และชุมชน ให้เกิดความยังยืน ด้วยการเลือกใช้ความเชี่ยวชาญในฝีมือของคนงานท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหนึ่งในนโยบายการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งทำให้สินค้าของสหฟาร์มถือเป็น Handcrafted มีความประณีตมากและเป็นที่นิยมในลูกค้าต่างชาติ ซึ่งจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำองค์กรเหล่านี้ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่สามารถทำให้ลูกค้าจากนานาประเทศหลั่งไหลมาซื้อสินค้าไทย และนำเงินตราเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท ตลอดจนเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

สหฟาร์ม ถือเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในโลกที่จัดตั้งอนุสาวรีย์ไก่ และประกอบพิธีทำบุญ บวงสรวงอนุสาวรีย์ไก่ เพื่อระลึก ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตไก่ที่เสียสละชีวิตให้ทุกคนได้อิ่มท้อง มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ โรงงานแปรรูปการณ์ผลิต จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงงานแปรรูปการณ์ผลิต จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคมที่ผ่านมา

X

Right Click

No right click