บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำหน่าย เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

June 13, 2024 58

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ และ ช่องทางออนไลน์

นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนนรับ นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางรัชนี ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในพิธีเปิดงานจำหน่าย “เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ณ บิ๊กซี สาขาติวานนท์

โดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำหน่าย “เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” และบิ๊กซี เป็นภาคเอกชนรายเดียว ที่ได้รับเป็นผู้แทนจำหน่ายเข็มฯ จำนวน 100,000 เข็มสำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ประดับและเก็บไว้เป็นที่ระลึก ในราคาเข็มละ 300 บาท โดยนำเงินรายได้เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้จัดทำโดยช่างฝีมือผู้มีความชำนาญ จัดทำด้วยความประณีต ละเอียดอ่อน สวยงาม สมพระเกียรติ และมีคุณค่า เหมาะสำหรับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้

สามารถซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ที่บิ๊กซี 208 สาขาทั่วประเทศ หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ สอบถามรายละเอียดได้ที่บิ๊กซี Call Center โทร. 1756

X

Right Click

No right click