September 24, 2021

STC ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำที่เกาหลีใต้

November 01, 2019 879

มูลนิธิ ACC KOREA คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ณ ประเทศเกาหลีใต้

หวังเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับเยาวชนไทย ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพของนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2562 โดยมีนักศึกษาจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มองโกเลีย เจงกิสข่าน อาร์เซอร์ไบจาน ฯลฯ เข้าร่วมโครงการ

โครงการอบรมภาวะผู้นำ ณ ประเทศเกาหลีใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับเยาวชน พร้อมเสริมทักษะทางด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำที่ดีในองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาไทยในการได้รู้จักเพื่อนต่างชาติซึ่งต่างวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ และยังได้เห็นความก้าวหน้าของประเทศเกาหลีใต้ในเรื่องเทคโนโลยี

โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คือ น.ส.กนกพร การะเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และ น.ส.อาภัสรา ไหมเพชร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) คณะบริหารธุรกิจ

ตลอด 5 วันของการเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 คนได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มาให้ความรู้ในด้านWhat’s Kind of a Person are You คือการรู้จักตัวตนของตัวเอง การจะดำเนินชีวิตร่วมกับคนอื่นที่มีนิสัยแตกต่างกันในสังคมได้อย่างไร Development of Leadership การสอนเรื่องภาวะผู้นำที่ดีซึ่งทุกคนสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้แค่เริ่มต้นจากตัวเราเอง Global Economy การสอนให้เรารู้จักตัดสินใจในการทำธุรกิจเพื่อป้องกันการขาดทุน Current Status and Future Prospect of New and Renewable Energy การเรียนรู้เรื่องการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงาน เช่น แผงโซล่าเซลล์ และ To be an IT Expert เป็นการให้ความรู้เรื่องไอทีซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราใช้อยู่ทุกวัน อย่าง Data เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้นักธุรกิจสามารถรู้ข้อมูลของลูกค้าได้

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้พาไปดูงานตามสถานที่ต่างๆ อย่าง บริษัท Korea Expressway Cooperationบริษัทที่ดำเนินเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งภารกิจของเขา คือ การสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมหรือสร้างโลกใหม่ ภายใต้การสร้างถนนในสภาพแวดล้อมทางหลวงที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้คนไว้วางใจและใช้งานได้ Seoul City Hall เพื่อฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี YTN สำนักข่าวเกาหลี 24 ชั่วโมงแห่งแรกของโลก และ 63 City Tour หรือตึกทองเพื่อชมอควาเรียมทำให้ได้ชมสัตว์น้ำแปลกๆ หายาก ได้ชมการแสดงของนางเงือก แมวน้ำ ฯลฯ  

นอกจากการได้ฟังความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้เดินทางไปดูงานตามสถานที่ต่างๆ แล้ว ทั้งสองคนยังมีโอกาสนำการแสดงรำกลองยาวไปแสดงให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก โดยเหตุผลที่เลือกรำกลองยาว เนื่องจากสื่อถึงความเป็นไทย และเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง เมื่อนำมาผสมผสานกับดนตรีไทยในจังหวะที่สนุกทำให้คนดูรู้สึกไม่เบื่อและมีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดง

X

Right Click

No right click