November 28, 2022

TIP ห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มอบประกันไวรัสโคโรนา

June 18, 2020 1879

คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 6,000 กรมธรรม์ เพื่อแทนความห่วงใย รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ(SCOT)  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ไปรับผู้ป่วยโควิด - 19 โดยมีนายแพทย์หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รับมอบ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

X

Right Click

No right click