January 22, 2021

กรุงไทย–แอกซ่า เปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณา "iHealthy" ประกันสุขภาพของคนฉลาดเลือก พร้อมพรีเซนเตอร์คนแรก “ก้อย รัชวิน”

October 05, 2020 526

นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจาหนาทีบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จกัด (มหาชน)

กล่าวว่า “ในปัจจุบันการ ดูแลสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID – 19) ที่ส่งผลกระทบทั้งในประเทศ และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ และมองหาประกันสุขภาพ มากยิ่งขึ้น เห็นได้จากภาพรวมของธุรกิจประกันสุขภาพที่เติบโตขึ้น 7.9% ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้* ประกอบกับกลยุทธ์ที่สำคัญ ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง และการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ครอบคลุมทุกความต้องการแบบ ไอเฮลท์ตี้”

ล่าสุด บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ได้ออกภาพยนตร์โฆษณา ไอเฮลท์ตี้ (iHealthy)” ประกัน สุขภาพแบบเหมาจ่ายของคนฉลาดเลือก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100  ล้านบาท** พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรก คุณก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ ที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ใส่ใจสุขภาพ และมีการวางแผนชีวิตที่ดี

นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจาหนาทีบริหาร ฝ่ายลูกคา บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ภาพยนตร์โฆษณา ไอเฮลท์ตี้ ชุดนี้ เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 25 - 45 ปี ความยาว 30 และ 15 วินาที ซึ่งจะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เอาใจใส่ในสุขภาพ และเชื่อมั่นในการวางแผนชีวิตที่ดี โดยผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อ โทรทัศน์ สื่อโฆษณานอกสถานที่ทั่วประเทศ (Out of Home Media) สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป”

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละคร ก้อย-รัชวิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิต ที่ทุกวันสามารถพบเจอกับเหตุการณ์การเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลา แต่โชคดีที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพราะก้อยได้เลือกแบบ ประกัน “ไอเฮลท์ตี้ (iHealthy)” ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม และช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีสะดุด นอกจากนั้น ในภาพยนตร์ โฆษณายังสื่อถึงบทบาทที่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ เป็นเพื่อนคู่คิดของลูกค้า พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

แผนประกันสุขภาพ “ไอเฮลท์ตี้ (iHealthy)” ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก รวมถึงการทำเคมีบำบัด การฉายรังสีสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนการล้างไต และการรักษาโดยแพทย์ ทางเลือก โดยอายุรับประกันเริ่มตั้งแต่ 16 – 80 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี  โดยมีหลากหลายแผนให้ลูกค้าได้เลือก ได้แก่ 1. แผนสมาร์ท มอบผลประโยชน์สูงสุด 3 ล้านบาท ต่อปี 2. แผนซิลเวอร์ มอบผลประโยชน์สูงสุด 6 ล้านบาท ต่อปี 3. แผนโกลด์ มอบผลประโยชน์สูงสุด 10 ล้านบาท ต่อปี 4. แผนไดมอนด์ มอบผลประโยชน์สูงสุด 70 ล้านบาท ต่อปี และ 5. แผนแพลทินัม มอบผลประโยชน์สูงสุด 100 ล้านบาท ต่อปี และค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำมาใช้หักลดหย่อนภาษี แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ตามประกาศกรมสรรพากรด้วย

นอกจากแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้ว บริษัทฯ มีการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพที่ เข้าถึงได้ง่าย และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

  • บริการโทรเวชกรรม หรือ “เทเลเฮลท์ (TeleHealth)” บริการพบแพทย์ออนไลน์รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นบริการให้ คำปรึกษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลชั้นนำ รวมถึงการจัดส่งยาให้กับลูกค้าซึ่ง ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยบริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับลูกค้าของบริษัท โดยผลการสำรวจพบว่า 5 โรคยอดฮิตที่ลูกค้าใช้บริการผ่านเทเลเฮลท์ ได้แก่ โรค หวัด โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคคออักเสบ โรคลำไส้อักเสบ และโรคกระเพาะ และในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ จะเพิ่ม การจัดส่งยาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี สงขลา และเชียงใหม่
  • บริการแคร์คุณกว่าใคร (Care Coordination) บริการพิเศษให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกัน สุขภาพของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคกระดูกและข้อ กระดูก สันหลัง โรคเรื้อรัง และโรคมะเร็ง โดยทีมพยาบาลจะให้บริการ แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า เช่น ทางเลือกในการรักษาพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมประสานงานด้านต่างๆ อีก ทั้งรับปรึกษาเมื่อท่านมีความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความ สะดวกสบาย ได้รับการบริการและการรักษาที่รวดเร็ว
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน แก่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพทั?งในประเทศ และขณะเดินทางต่างประเทศ และบริการใหปรึกษาและความเห็นที2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Second Medical Opinion) ซึ่งจะเริ่ม ให้บริการในไตรมาสที่ 4 ปีนี้
  • บริการเคลมสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที?เฉพาะกลุ่มที?ให้บริการ 24 ชั่วโมง เพียงโทร 1159
  • กิจกรรมดานส่งเสริมสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น โยคะออนไลน์ กิจกรรมเต้นซุมบ้าออนไลน์ สัมมนาสุขภาพผ่าน ระบบออนไลน์ ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่าย ที่จัดขึ้นให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เป็นประจำ และประชาชนที่ สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเร็วๆ นี้ กับกิจกรรมที่จัดร่วมกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์- พูล ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

นอกจากการบริการด้านสุขภาพร่างกายแล้วนั้น กลุ่มแอกซ่ายังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิต ใจ (Mental Health) โดยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ บริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) ให้กับ พนักงานผ่านโครงการ Health & Well Being  เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำ และให้ความสำคัญทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ด้วยบริการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอด และมีแผนที?จะเปิดตัวโครงการอีกมากมายในปี 2564 เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพอย่างครบวงจร และสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มหรือเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้หญิง เป็นต้น และเพื่อสื่อสารให้เห็นว่า กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จะเป็นเพื่อนคู่คิดกับลูกค้า เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น และสนับสนุนลูกค้าตลอดไป

สำหรับผู้ที่สนใจแผนประกันสุขภาพ “ไอเฮลท์ตี้ (iHealthy)” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่ตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต หรือสำนักงานตัวแทนของบริษัท หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.krungthai-axa.co.th


หมายเหตุ

*ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด