December 04, 2021

hktdc.com Sourcing การโฆษณาผลิตภัณฑ์บนหน้าเว็บไซต์ B2B หลักของ HKTDC เผยผู้ซื้อมากกว่า 2,000,000 ราย

October 22, 2021 226
Online Profile
  • Online Profile บนเว็บไซต์ hktdc.com Sourcing ซึ่งสามารถอัพโหลดผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบรูปภาพและวีดีโอ
  • การชำระเงินค่าสินค้าแบบ online transaction ในกรณีที่ Buyer ต้องการสั่งซื้อสินค้าในทันที
 
hktdc.com Sourcing 2.0 
  • การนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับคู่ระหว่าง Supplier และ Buyer 
  • การปรับแต่งรูปสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม hktdc.com Sourcing 
  • ระบบให้คำแนะนำในการอัพโหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • สรุปผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการบนเว็บไซต์ hktdc.com Sourcing  
  • การติดต่อ Buyers ผ่านแพลตฟอร์ม hktdc.com Sourcing ในรูปแบบ Real-time ผ่าน Audio Call และ Video Call  

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ หรือที่เว็บไซต์  https://sourcing.hktdc.com/

 

Megaphoneสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครขอรับงบสนับสนุน SMEs Pro-active เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม hktdc.com Sourcing 

รอบสมัครถัดไป รับสมัครถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://smesproactive.ditp.go.th/ X

Right Click

No right click