January 24, 2022

ทิพยประกันชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดถ้ำเชตวัน จังหวัดน่าน

December 01, 2021 426

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเป็นประธานจัดตั้งองค์กฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่ วัดถ้ำเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการก่อสร้าง เสนาสนะ ถาวรวัตถุ และพัฒนาในด้านต่างๆ สำหรับพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดถ้ำเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

X

Right Click

No right click