August 15, 2022

NSI นำสินประกันภัย ระยอง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

April 18, 2022 1180

NSI นำสินประกันภัย สนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยคุณแกมกาญจน์ จันทรมณี ผู้จัดการสาขาระยอง บมจ.นำสินประกันภัย ร่วมกับคุณวลัยทิพย์ อนุวงศ์วรเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดระยอง มอบหมวกนิรภัยให้กับจ่าเอกวินัย บุตรชัยพงษ์ รักษาราชการสำนักงานปลัด เทศบาลนครระยอง เพื่อนำไปแจกให้ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต่อไป

X

Right Click

No right click