February 06, 2023

เอไอเอ ประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ “AIA Hospital Awards 2022” แก่สุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญา

November 21, 2022 187

เอไอเอ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ “AIA Hospital Awards 2022”

แก่สุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญาแถวหน้าของประเทศไทยซึ่งมีความเป็นเลิศใน 7 ด้าน รวมจำนวน 21 รางวัล ที่มีการบริการด้านการประกันภัย การบริการสินไหมประกันสุขภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด รวมทั้งการมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเอไอเอประจำปี 2565 โดยพิจารณาหลักเกณฑ์จากความถูกต้องครบถ้วนในการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันภัยและตัวแทนเอไอเอ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ร่วมมอบรางวัล เพื่อตอกย้ำคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ขอแสดงความยินดีแก่ทุกโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล AIA Hospital Awards 2022 ในปีนี้ และขอขอบคุณที่ให้การดูแลลูกค้าเอไอเอเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นพันธมิตรที่ดีของเอไอเอเสมอมา รางวัลนี้ถือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลที่มอบบริการและประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าและตัวแทนของเรา ซึ่งพิจารณาจากความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนเอไอเอ รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านการสื่อสาร และด้านการตลาด ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้ผลรางวัลออกมาอย่างเที่ยงธรรมที่สุด ด้วยมาตรฐานการทำงานอันเป็นเลิศของโรงพยาบาลเหล่านี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน รวมถึงเป็นเครื่องหมายการันตีการให้บริการอันยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งหวังว่าจะยกระดับมาตรฐานการบริการสินไหมประกันสุขภาพให้สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาแก่ลูกค้าเอไอเอและลูกค้าของโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”

ทั้งนี้ AIA Hospital Awards 2022 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับเอไอเอได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเก็บข้อมูลด้านการบริการของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 383 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยสุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ได้แก่

รางวัลประเภทที่ 1 Best Medical Utilization - โรงพยาบาลที่มีการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

รางวัลประเภทที่ 2 Best Claim Management - โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการสินไหมยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช

รางวัลประเภทที่ 3 Best Claim Support - โรงพยาบาลที่มีการบริการและช่วยเหลือตัวแทนยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง

รางวัลประเภทที่ 4 Best Digital Transformation - โรงพยาบาลที่เปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัลยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รางวัลประเภทที่ 5 Best Insurance Support - โรงพยาบาลที่มีการสนับสนุนธุรกิจประกันเพื่อการทำประกันยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 3
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

รางวัลประเภทที่ 6 Best Claim Experience - โรงพยาบาลที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์

รางวัลประเภทที่ 7 Best AIA Healthcare Partner 2022 - โรงพยาบาลคู่สัญญา AIA ยอดเยี่ยมประจำปี 2565

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 3
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1

 

X

Right Click

No right click