January 27, 2023

ทิพยประกันภัย คว้ารางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 ประกันสุขภาพแบบพิเศษ “TIP RAINBOW”

December 07, 2022 213

พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ กรรมการบริษัท  บมจ.ทิพยประกันภัย รับรางวัล จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี

ในฐานะประธานในงาน “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี  ประกันสุขภาพแบบพิเศษ “TIP RAINBOW” 

โดยรางวัลดังกล่าวนี้คัดเลือกจากสินค้าและบริการที่มีการวิจัยพัฒนาและการวางแผนการตลาดที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การให้คะแนนโดยการโหวตจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงาน ทิพยประกันภัย ที่ได้นำเสนอ Product ที่มีความทันสมัยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่ม LGBTQ+ สนับสนุนและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและความเท่าเทียมกันในสังคม โดยพิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด

X

Right Click

No right click