October 03, 2023

ทิพยประกันชีวิต ร่วมบริจาคทำนุบำรุงศาสนา วัดป่าเจริญธรรม จ.มหาสารคาม

April 05, 2023 161

นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงศาสนา นำปัจจัยสมทบการก่อสร้างอุโบสถ ศาสนสถานในวัด และเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพุทธศาสนิกชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมเข้าร่วมพิธีผูกพัทสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตร ณ วัดป่าเจริญธรรม บ้านนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม

X

Right Click

No right click