วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

May 26, 2023 48

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงานแถลงข่าว " คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพ "จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 1–10 ธันวาคม 2566" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ที่ 3 จากซ้าย) ได้กล่าวถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก President IJSO E.H.M.H. Emiel de Klejin National Coordinator Olympiad Netherlands (ที่ 2 จากขวา) บินมาร่วมงานแถลงข่าวและกล่าวถึงความพร้อมในการร่วมการจัดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเร็ว ๆ นี้

X

Right Click

No right click