December 08, 2023

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 33

September 24, 2023 83

ลงพื้นที่ตามรอยศึกษาประวัติศาสตร์ ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทย

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 33 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพาครูอาจารย์และผู้บริหารที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สมัยกรุงศรีอยุธยา พร้อมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคมและวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ต้นแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจาก นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี (กลาง) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายประทีป การมิตรี (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับคณะ พร้อมด้วย นางสาวธนัชชา วงษ์เจริญสิน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร 2 บมจ. ทิพยประกันภัย อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย) ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 6 จากขวา) ประธานมูลนิธิธรรมดี  รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (ที่ 3 จากขวา)  ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน  ณ ห้องบรรยายสรุป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้

X

Right Click

No right click