February 22, 2024

ทิพยประกันชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดบางหลวงหัวป่า จังหวัดปทุมธานี

November 10, 2023 315

นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆษิตาราม จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรวัดบางหลวงหัวป่า และสมทบทุนสร้างสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ และเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพุทธศาสนิกชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆษิตาราม จังหวัดปทุมธานี

X

Right Click

No right click