“แอล ดับเบิลยู เอส” จับมือ “โปรสเปค แอพเพรซัล” แบ่งปันข้อมูลทางวิชาการระหว่างกันเพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์

March 16, 2024 96

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสดอม แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกันของสองบริษัท จะมีส่วนช่วยในการพัฒนางานวิจัยและสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ของแอล ดับเบิลยู เอส ให้มีความทันสมัยโดยใช้ฐานข้อมูลจากราคาประเมินที่ดินที่เป็นราคาตลาด ทำให้สามารถประเมินราคาที่ดินในแต่ละทำเลได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ภาพรวมตลาดและราคาที่ดินที่เหมาะสมในการลงทุนสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการงานวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่นายสุเทพ รอดจากภัย ประธานที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีสาขาและสำนักงานทั่วประเทศ  กล่าวว่าปัจจุบันบริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการประเมินราคาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและออกแบบแนวทางการประเมินราคาทรัพย์สินให้มีความทันสมัย  ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลราคาตลาดที่อยู่อาศัยระหว่างโปรสเปค แอพเพรซัล และ    แอล ดับเบิลยู เอสฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และจะมีการนำข้อมูลมาวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนางานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินต่อไป “ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะทำให้ทั้งสองบริษัทได้นำเอาฐานข้อมูลที่มีอยู่มาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำวิจัยและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต” นายสุเทพ กล่าว

X

Right Click

No right click