October 17, 2019

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ "ประกันความสำเร็จของคุณ ปี 6" ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมีพี่จิตอาสา พร้อมครูอาสาสมัครจากโครงการ Train the Trainer มาร่วมให้ความรู้ และความสนุกสนานกับน้องๆ นักเรียน โดยโครงการดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการออมให้กับเยาวชน และส่งต่อความรู้ให้กับครอบครัวเพื่อช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ "ประกันความสำเร็จของคุณ ปี 6" ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมีพี่จิตอาสา พร้อมครูอาสาสมัครจากโครงการ Train the Trainer มาร่วมให้ความรู้ และความสนุกสนานกับน้องๆ นักเรียน โดยโครงการดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการออมให้กับเยาวชน และส่งต่อความรู้ให้กับครอบครัวเพื่อช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ "ประกันความสำเร็จของคุณ ปี 6" ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมีพี่จิตอาสา พร้อมครูอาสาสมัครจากโครงการ Train the Trainer มาร่วมให้ความรู้ และความสนุกสนานกับน้องๆ นักเรียน โดยโครงการดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการออมให้กับเยาวชน และส่งต่อความรู้ให้กับครอบครัวเพื่อช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ "ประกันความสำเร็จของคุณ ปี 6" ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมีพี่จิตอาสา พร้อมครูอาสาสมัครจากโครงการ Train the Trainer มาร่วมให้ความรู้ และความสนุกสนานกับน้องๆ นักเรียน โดยโครงการดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการออมให้กับเยาวชน และส่งต่อความรู้ให้กับครอบครัวเพื่อช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ "ประกันความสำเร็จของคุณ ปี 6" ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมีพี่จิตอาสา พร้อมครูอาสาสมัครจากโครงการ Train the Trainer มาร่วมให้ความรู้ และความสนุกสนานกับน้องๆ นักเรียน โดยโครงการดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการออมให้กับเยาวชน และส่งต่อความรู้ให้กับครอบครัวเพื่อช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

Page 1 of 2

X

Right Click

No right click