February 25, 2021

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)  ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคมจัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 8 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด บรรยายหัวข้อสัมมนา Spring Up Lampang ยกระดับการบริหาร SMEs และทางเลือกแหล่งเงินทุน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้แก่สมาชิกหอการค้าจังหวัดลำปาง โดยมี นายสกล สุพรรณบรรจง (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) และคุณณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ซ้ายสุด) บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า บริษัท เอสซี  โฮมมาร์ท จำกัด (บริษัทย่อยของ ซุน) โดยมีคุณคมสันต์ มาฉิม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ที่ 5 จากขวา) ของบริษัท ซุน  คอนสตรัคชั่น แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้การต้อนรับ  เมื่อเร็วๆนี้

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่6จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (Index) โดยมี นายสุรินทร์ โซนี่ นักลงทุนสัมพันธ์, นางสาว นันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งนายภัทรรัตน์ ประเสริฐวิทย์  ผู้จัดการโครงการและทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

ขณะที่ความเสี่ยงจากปัญหาสงครามการค้า อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และความไม่แน่นอนต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ทำให้ปีนี้ หลายบริษัทเลือกที่จะลดเป้าหมายการเติบโตของตัวเอง

X

Right Click

No right click