APO ปิดท้ายโรดโชว์ กทม.นับถอยหลังเข้า mai โชว์พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ตอกย้ำความมั่นใจนักลงทุน

March 20, 2024 300

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ APO ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อม APM ที่ปรึกษาการเงิน โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน กทม.โชว์จุดเด่นพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ก่อนเตรียมเสนอขาย IPO 100 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ระดมทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ APO กล่าวว่า บริษัทนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุน (โรดโชว์) ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นแห่งสุดท้าย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยก่อนหน้านี้บริษัทเดินสายโรดโชว์มาแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ขอนแก่น, เชียงใหม่ และ สงขลา ซึ่งนักลงทุนทุกจังหวัดให้การตอบรับเป็นอย่างดี จากพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแรง ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมกำหนดวันเสนอขายหุ้น IPO และคาดว่าจะนำ APO เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เร็วๆ นี้

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ APO มีจุดเด่นคือประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของกลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ที่สืบทอดกิจการกันรุ่นต่อรุ่นตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี มีการพัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัยและมีความพร้อมในการดำเนินงานสม่ำเสมอ อีกทั้งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับดี และมี D/E Ratio เพียง 0.4 เท่า นอกจากนี้การประกอบธุรกิจภาคเกษตรกรรมทำให้ได้รับการเสนอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วน 29.41% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายหลังการ IPO แล้ว บริษัทจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) โดยจะระดมเงินทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา แรงงาน และลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการในอนาคต

นายสิทธิภาส อุดมผลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ APO ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทุกพื้นที่ โดยเน้นความสำคัญกับการให้ข้อมูลลักษณะธุรกิจและพื้นฐานทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงศักยภาพการดำเนินงานและโอกาสการเติบโตของบริษัท

ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีทิศทางขยายตัวตามความต้องการทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ราคาน้ำมันปาล์มดิบ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์การเกษตรแบบบูรณาการและยั่งยืน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ภายใต้การจัดหาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต ใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการสกัดน้ำมันปาล์ม ส่งผลให้อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (OER)  ของบริษัทอยู่ในอันดับต้นของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จากการจัดอันดับของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ และมีต้นทุนที่ต่ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสามารถรักษาอัตราการทำกำไรได้ ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการเดินหน้านำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง และ สร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคต

X

Right Click

No right click