February 22, 2024

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ นางสาวชลิดา นครชัย ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล เอ็กซ์ และนายพีร พนิตพล ผู้อำนวยการฝ่ายยูนิต ลิงค์ ได้ให้การต้อนรับทีมสโมสรชลบุรี เอฟซี นำโดย บิ๊กจี คุณจิระศักดิ์ โจมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และสื่อในฐานะตัวแทนของ ฉลามชล สโมสรชลบุรี เอฟซี ซึ่งได้เดินทางมายังอาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ เพื่อมอบกระเช้าปีใหม่ พร้อมขอบคุณเอไอเอ ประเทศไทย หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรชลบุรี เอฟซี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

เอไอเอ ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุน สโมสร ชลบุรี เอฟซี เป็นระยะเวลากว่าทศวรรษ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานและปลูกฝังให้ผู้คนและเยาวชนไทยหันมาใส่ใจ ดูแล และรักสุขภาพ โดยกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย และเป็นความฝันของเยาวชนไทยมากมาย อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่จะพัฒนาทักษะจนต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจของเอไอเอ ประเทศไทย ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’.

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รับรางวัล EASE 2.0 Awards 2023 จากกลุ่มบริษัทเอไอเอ โดยเอไอเอ ประเทศไทย กวาดรางวัลมาได้มากที่สุดถึง 8 รางวัล นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นรางวัลเกียรติยศซึ่งจัดการแข่งขันในกลุ่มบริษัทเอไอเอทั้งสิ้น 16 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยพิจารณาจากความสำเร็จของฝ่ายปฎิบัติการที่เน้นหลักการทำงาน 4 ประการ ได้แก่ การเข้าใจลูกค้า การทำงานแบบอัตโนมัติ การทำได้ง่าย และการมีส่วนร่วม สำหรับเอไอเอ ประเทศไทยในปีนี้ ได้แสดงผลงานด้านการบริการที่โดดเด่น โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งสามารถสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดอีกด้วย ซึ่งรางวัลที่ได้รับในหมวดต่าง ๆ มีดังนี้

  • 3 Clicks Award: พัฒนาระบบพิจารณารับประกันภัยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าเดิมสามารถซื้อกรมธรรม์ใหม่ได้สะดวกรวดเร็วที่สุด
  • Call to Click Award: นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ส่งผลให้ปริมาณสายที่ติดต่อเข้ามายังเจ้าหน้าที่ Call Center ลดลงสูงสุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
  • Quick Pass Auto-UW Award: พัฒนาให้ระบบสามารถพิจารณารับประกันภัยแบบอัตโนมัติได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีอัตราการพิจารณางานแบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นสูงสุด
  • Straight-to-ToP Buy Award: เพิ่มความสามารถในการพิจารณารับประกันภัยแบบอัตโนมัติทั้งกระบวนการ โดยมีอัตราการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์แบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นสูงสุด
  • Straight-to-ToP Overall Award: พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการบริหารกรมธรรม์ตั้งแต่การรับประกันภัย การบริการ จนถึงกระบวนการจ่ายสินไหม โดยมีอัตราการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ (Straight Through Processing) เพิ่มขึ้นสูงสุด และเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มบริษัท เอไอเอ
  • Persistency Pioneers Award: คิดค้นและพัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ได้สูงที่สุด
  • Mountain Mover Award - Best Business Unit:  ประเทศที่ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างโดดเด่นที่สุด และได้รับรางวัลในหลายมาตรวัดมากที่สุดของกลุ่มบริษัทเอไอเอ

นอกจากนี้ นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Best Chief Life Officer Award ซึ่งแสดงถึงความยอดเยี่ยมในฐานะผู้นำฝ่ายปฎิบัติการของเอไอเอ ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เปิดรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมกับไม่หยุดนิ่งที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้สอดรับกับสังคม สิ่งแวดล้อม และความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อมุ่งสนับสนุนให้สังคมและคนไทยทั่วประเทศมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ‘Healthier, Longer, Better Lives’

คัดเยาวชนนักฟุตบอลโครงการช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เก็บตัวพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ

เอไอเอ ประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพรับต้นปี กับ “AIA Step to Strong 30 days – Start for Better” โดยได้เชิญกูรูตัวจริงด้านสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกาย อย่างโค้ชมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร มาแบ่งปันประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถทำให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ AIA Step to Strong 30 days – Start for Better ทั้งสิ้น 40 ท่าน ได้ร่วมกิจกรรมพรีเวิร์คช็อปกับโค้ชมิกกี้ ทั้งรับฟัง Nutrition Talk และออกกำลังกายสไตล์โค้ชมิกกี้ ตลอดจนทุกท่านยังได้รับ E-Book ที่จัดทำขึ้นพิเศษ เพื่อสนับสนุนให้สามารถดูแลตนเองด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีตลอดทั้ง 30 วัน

 

นอกจากนี้ ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ยังได้รับการวัดดัชนีมวลกายก่อนการเริ่มกิจกรรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญ TANITA คอยแนะนำและวัดผล และพิเศษสุดสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าใช้บริการที่วี ฟิตเนส โซไซตี้ ได้ทุกสาขา ตลอดระยะเวลาโครงการ 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งนับว่า AIA Step to Strong 30 days – Start for Better เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดพันธกิจของเอไอเอ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยและผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives โดยกิจกรรมพรีเวิร์คช็อปจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ วี ฟิตเนส โซไซตี้ สาขาเอสพลานาด รัชดา

เสริมสร้างสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ตามคำมั่นสัญญาของกลุ่มบริษัทเอไอเอ Healthier, Longer, Better Lives

Page 1 of 19
X

Right Click

No right click