October 02, 2022

เอไอเอ ประเทศไทย จัดงานเสวนา AIA Health Forum ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “มะเร็ง หัวใจ ภัยร้ายใกล้ตัว” 

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa)

เอไอเอ ประเทศไทย โดย นางสาวญดา วงศ์ทองคำ รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสิทธิพิเศษและกิจกรรมลูกค้า

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวญดา วงศ์ทองคำ รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสิทธิพิเศษและกิจกรรมลูกค้า

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางอลิสา สิมะโรจน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รับรางวัลอันทรงเกียรติ

Page 1 of 9
X

Right Click

No right click