เอไอเอ ประเทศไทย นำทัพพลังตัวแทนประกันชีวิต ร่วมพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (Thailand National Quality Awards: TNQA 41st) ซึ่งในปีนี้เอไอเอยังคงครองอันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยมีจำนวนตัวแทนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นถึง 1,368 ท่าน ถือเป็นจำนวนมากที่สุดจากทั้งหมด 15 บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และคุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสลักจิต นิลประเสริฐศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขาย และคุณกันยา กันตถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารตัวแทน ร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีแก่ตัวแทนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ โดยตัวแทนเอไอเอที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ 20 ปี พร้อมเกียรติบัตร มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์ และคุณเสาวลักษณ์ สุขแก้ว รางวัลโล่เกียรติคุณ 15 ปี พร้อมเกียรติบัตร มีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ คุณบุปผา ฉันทประทีป คุณสุรเชษฐ์ ชลตระกูล คุณพิมพ์ชยา รุ่งอริยสกุลชัย คุณนารถฤดี ปึงศิริเจริญ คุณประไพ สาคร คุณคุณาวุฒ อภิเนาวนิเวศน์ คุณไสว ศิลปานนท์ และคุณชุติมณฑน์ ไกรรักษ์ โดยพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ รอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนเอไอเอที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ 10 ปี พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 24 ท่าน ได้แก่ คุณเพ็ญสุดา เมธาสันต์ คุณวิภาดา ทรัพย์ทวีมั่นคง คุณปีติธร ชาประดิษฐ์ คุณสถิตย์ สมเงิน คุณสถิรยา เงินแจ้ง คุณสุคนธ์ทิพย์ สายทองมี คุณลักษมี สิทธิ คุณชัยญาพร พรมยะดวง คุณธัญต์นภัส ภาคสุนทร คุณมณฑา ณ นรงค์ คุณพลกฤต ทาหลี คุณนวลจันทร์ ไชยสาร คุณกาญจนา ชัยศรีรัมย์ คุณวราพร อิ่มทรัพย์ คุณพิมศิริ มาลารัตน์ คุณน้ำฝน พวงเพชร คุณปานฝัน เรืองอนันต์ คุณวารินทร์ คำพรม คุณกัลย์นภัส ลัทธิประสาธน์ คุณธวัชชัย เดชวงษา คุณปรีญาภรณ์ สายจันทร์ คุณณัฐนันท์ วสันต์ชื่น คุณนงคาญ สังสีมา และคุณลั่นทม ศักดิ์ชัยหิรัญกุล สำหรับตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ มีจำนวน 5 ท่าน และรางวัลเกียรติบัตร อีกจำนวน 1,302 ท่าน พร้อมกันนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้จัดพิธีมอบเสื้อสูท TNQA ให้แก่พลังตัวแทน โดย คุณนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พลังตัวแทน ซึ่งความสำเร็จของพลังตัวแทนทุกท่านในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการลูกค้า และความไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือต้องการสนับสนุนคนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

 

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางศรัณยา  เทียนถาวร (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมด้วย นายโจฮัน  ดีทอย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน   ดร. คริส-เตียน โรแลนด์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และดิจิทัล และ นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เดินหน้าจัดกิจกรรม AIA Food Fighter เพื่อมุ่งลดปัญหาขยะอาหารล้นโลก (Food Waste) ซึ่งปัญหาขยะอาหารถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ อีกทั้งยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยเอไอเอ ได้ชวนพนักงานเอไอเอ ประเทศไทย ร่วมแคมเปญกู้โลกรณรงค์การบริโภคอาหารแต่พอดี พร้อมเปิดตัวรถต้นแบบ “AIA Goodie Foodie Truck” สำหรับแบ่งปันอาหาร ขนม และผลไม้ให้กับเพื่อนพนักงานที่ปฎิบัติงานอยู่ ณ อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ เพื่อเปลี่ยนอาหารที่รับประทานไม่หมดแต่ยังสะอาดและมีคุณภาพดีให้เป็นอีกหนึ่งมื้ออร่อยของผู้อื่น ซึ่งนับเป็นเป้าหมายสำคัญของเอไอเอ ที่ต้องการมีส่วนในการสร้างโลกให้น่าอยู่และยั่งยืนสำหรับพวกเราคนไทยทุกคนด้วยอีกหนึ่งวิธีง่าย ๆ อย่างการช่วยลดขยะอาหาร ตลอดจนยังเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน ESG และสอดคล้องตามพันธกิจของเอไอเอ ในการสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ‘Healthier, Longer, Better Lives’

มอบกรมธรรม์อุบัติเหตุฟรี ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อกรมธรรม์

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ผู้บริหาร และข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ หอประชุมคุรุสกา กระทรวงศึกษาธิการ

 

โดยเอไอเอ ประเทศไทยได้รับรางวัลในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านหลากหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี (AIA Healthiest Schools) โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้ง (AIA Coding school) โครงการเอไอเอ ฟุตบอล คลินิก รวมไปถึงการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ให้โรงเรียน คุณครู บุคลากร รวมถึงเด็กนักเรียนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจของเอไอเอที่มุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา 'Healthier, Longer, Better Lives'

แอปเดียวที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Page 1 of 22
X

Right Click

No right click