ตั้งเป้าภายในปี 2565 มีผู้สมัครใช้บริการฯ กว่า 15,000 ราย/เดือน และมีวงเงินสินเชื่อประมาณ 300 ล้านบาท

X

Right Click

No right click