บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MST (Maybank Securities Thailand) นำโดย คุณอภิญญา องค์คุณารักษ์(กลาง) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงาน Investment Management  พร้อมด้วย คุณวีรพันธุ์ โรจน์ณัฐกุล(ที่ 2 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการ ฝ่ายงาน Investment Management  และคุณณภัทร์ ภัทรานิตย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์ ร่วมบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ “ตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึง ด้วย Investor Mindset" สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายทางการเงินและการมีแนวความคิดต่อการลงทุนให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงแนะนำการใช้งาน Maybank Invest แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ทุกคนเป็นนักลงทุนที่แท้จริงได้ อีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อช่วยตั้งเป้าหมายด้านการลงทุน  ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อัจฉริย์ กรมเมือง(ซ้าย)  อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ(ขวา) รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมฟังบรรยาย ณ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ชวนนักลงทุนหน้าใหม่ ร่วมก้าวไปด้วยกันกับ Maybank Invest

บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หรือ MST ผู้นำด้านการลงทุน

แนะนักลงทุนตั้งรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ชูตราสารหนี้ยังเป็นสินทรัพย์ที่สดใส

บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หรือ MST จัดงานวิ่งการกุศลเป็นครั้งแรกในชื่อ ‘ไทเกอร์รัน บาย เมย์แบงก์’

Page 1 of 3
X

Right Click

No right click